Bestyrelsesmøde 17 maj 2016

Der har den 17 maj været afholdt bestyrelsesmøde i bestyrelsen-ejerforeningen-prinsessegade 11-29.

Følgende emner har været på dagsordenen til mødet

– tilgang af nye bestyrelsesmedlemmer. opslagstavle i opgange opdateres med nye medlemmer.
– opfølgning på varme afmåling i maj.
– fastsættelse af procedurer ift. vedligehold af altan.
– fastsættelse af procedurer ift. skader/udbedringer/rapportering inden for de enkelte lejligheders matrikler.
– fastsættelse af procedure ift. afmelding af gas i lejlighederne.
– igangsættelse af projekt “kloak vedligehold”
– igangsættelse af projekt “lysopsætning have”
– skadeobservation efter udlån af have til havefirma.
– kontakt til beboere vedr. indmelding i nabohjælpen.
– Deas hjemmeside. Opdatering påkrævet.
– Forenings hjemmeside. Er nu oppe at køre.
– Plan for projekt “have forskønnelse”
– fortov sammensunket ud til engvej, kommunens ansvar.
– Observering i kælder ift. maling.

næste bestyrelsesmøde fastsættes til 31 august.